Da li ste znali da studenti novosadskog Univerziteta ne mogu na beogradski na master???

Naime, dešava se to da je politička podeljenost u ovoj zemlji postala previše velika. Prava Bolonja trebalo bi da bude 3+2 godine, a ne ostale kombinacije koje su popularne u ovoj našoj Srbiji, a pogotovu u glavnom gradu Beogradu!!!

Da li je neko malo ozbiljnije razmišljao o ovim problemima. Studenti iz Novog Sada i Vojvodine ne mogu da dođu na master u Beograd iz razloga što "njihova Bolonja" i "njihove osnovne studije" traju 3 godine,a "naše" četri godine. Gde je tu logika?! Kakva je ovo zemlja!

A zašto je to tako? Pa previše je očigledno da je u pitanju otimanje para i namerno deljenje ljudi i regiona. Zar jedna televizija treba da vodi državu i da rešava slučajeve najtežih krivičnih dela...Sramota!!!

Iskreno sam jako ogorčena i ljuta. Možda će jednog dana biti bolje...

 

 

 

Nakon protesta studenata Beogradskog Univerziteta i privremene blokade saobraćaja u Beogradu u petak, napokon su se oglasili predstavnici Vlade Republike Srbije. Kada su priterani uza zid i kada je ceo Beograd počeo da ispašta zbog lošeg tretmana studenata, predstavnici Vlade su uspeli da se usaglase po pitanju ispunjenja studentskih zahteva. Tako su svi zahtevi, izuzev zbirnog upisa, odobreni i sada se očekuju konkretni koraci.

Svim studentima koji su plaćali školarinu, a u protekloj godini su sakupili 48 ili više ESPBbodova, omogućeno je sufinansiranje od strane države. Međutim, sufinansiranje nije do kraja definisano, jer se još uvek ne zna kako će biti regulisano sa fakultetima, koji deo školarine će platiti država, a koji fakulteti. Jedino je sigurno da studenti neće ništa platiti.

Takođe su rešeni i problemi koji su se ticali master i doktorskih studija. Vlada će obezbediti sredstva za finansiranje dopunskog broja master studija. Kako je u saopštenju navedeno, Vlada preuzima obavezu da u što kraćem roku usvoji kvote za doktorske studije.


Međutim, kako nijedna odluka ili rešenje ne može da bude dobra za sve, tako da zahtev za zbirnim upisom naredne godine nije prihvaćen, pošto nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi o potrebnih 48 ESPB poena, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.


Studenti sa fakulteta likovnih, primenjenih i muzičkih umetnosti, kao i sa Filozozofskog fakulteta optužili su predstavnike Fakulteta političkih nauka da su "na svoju ruku" prihvatili odluku Vlade Srbije, tako da su najavili nastavak protesta za ponedeljak.

 


 

Bolonjska deklaracija je potpisana 1999. godine od strane ministara nekoliko evropskih zemalja zaduženih za visoko obrazovanje. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije otpočeo je Bolonjski proces koji ima za cilj kreiranje jedinstvenog evropskog sistema univerzitetske nastave i istraživanja do 2010. godine, uz istovremeno priznavanje izadržavanje raznolikosti nacionalnih specifičnosti (kultura, jezik, tradicija, itd). Na taj način se teži stvaranju fleksibilnijeg i efikasnijeg sistema visokog obrazovanja Evrope, koji bi bio kompetitivan i na globalnom svetskom tržištu znanja.

Do danas, Bolonjsku deklaraciju potpisalo je preko 40 zemalja Evrope, među kojima je i naša zemlja. 2005. godine u Skupštini Republike Srbije usvojen je novi Zakon o visokom obrazovanju, koji je usaglašen s principima Bolonjskog procesa.

Najvažnije konkretne mere u okviru Bolonjskog procesa su:

  • uvođenje Evropskog Sistema Prenosa Bodova (ESPB ili na engleskom ECTS)
  • usvajanje nove strukture studija, koju čine 3 ciklusa (BA, MA, PhD)
  • promovisanje mobilnosti studenata i nastavnika
  • usvajanje sistema uporedivih diploma.

Skoro svim aktivnim studentima u današnje vreme "Bolonjska deklaracija" je kao "dobar dan". Svaki dan čujemo tu reč na fakultetima, televiziji, skupštini, čitamo u novinama i polemišemo o tome. A kako mi to u stvari shvatamo? Kada god dođe do nekog problema na fakultetu, uslova oko upisa iduće godine i bilo šta slično- BOLONJA JE KRIVA! Toliko nam prete time, a šta je to u stvari? Da li neko zna koliko strana sadrži ta čuvena deklaracija?? Verujem da je mali broj takvih, ali nemojte da vas mrzi da pročitate, verujte mi na reč IMA SAMO 2 STRANE!!!

Sada kada svi znamo šta je to, možemo da počnemo da se borimo za naša prava!

 

*download OVDE