Nakon protesta studenata Beogradskog Univerziteta i privremene blokade saobraćaja u Beogradu u petak, napokon su se oglasili predstavnici Vlade Republike Srbije. Kada su priterani uza zid i kada je ceo Beograd počeo da ispašta zbog lošeg tretmana studenata, predstavnici Vlade su uspeli da se usaglase po pitanju ispunjenja studentskih zahteva. Tako su svi zahtevi, izuzev zbirnog upisa, odobreni i sada se očekuju konkretni koraci.

Svim studentima koji su plaćali školarinu, a u protekloj godini su sakupili 48 ili više ESPBbodova, omogućeno je sufinansiranje od strane države. Međutim, sufinansiranje nije do kraja definisano, jer se još uvek ne zna kako će biti regulisano sa fakultetima, koji deo školarine će platiti država, a koji fakulteti. Jedino je sigurno da studenti neće ništa platiti.

Takođe su rešeni i problemi koji su se ticali master i doktorskih studija. Vlada će obezbediti sredstva za finansiranje dopunskog broja master studija. Kako je u saopštenju navedeno, Vlada preuzima obavezu da u što kraćem roku usvoji kvote za doktorske studije.


Međutim, kako nijedna odluka ili rešenje ne može da bude dobra za sve, tako da zahtev za zbirnim upisom naredne godine nije prihvaćen, pošto nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi o potrebnih 48 ESPB poena, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.


Studenti sa fakulteta likovnih, primenjenih i muzičkih umetnosti, kao i sa Filozozofskog fakulteta optužili su predstavnike Fakulteta političkih nauka da su "na svoju ruku" prihvatili odluku Vlade Srbije, tako da su najavili nastavak protesta za ponedeljak.