Na hodnicima škole mogu se videti izlepljeni papiri na kojima su obaveštenja i informacije o priključivanju u studentski parlament, t.j. osnivanju istog. Primetila sam da studenti nisu preterano zainteresovani za to, što je velika greška. Mnogi se vode time da su dobri studenti, sve ipite daju u roku i misle da ima to neće doneti ništa dobro, samo izgubljeno vreme. Nisu svesni šta u stvari znači studentski parlament!!! Na drugim ozbiljnim fakultetima Univerziteta u Beogradu ovo je jedan veoma bitan organ, kojima upravljaju odlučni i studenti sa vizijom, doprinose boljim uslovima studiranja i učestvuju u bitnim odlukama, upoznaju puno ljudi, stvaraju nove poslovne i prijateljske veze. Hoćemo da dokažemo svima, da iako smo Visoka škola, imamo isti nivo kao i ostali fakulteti!!!

Svi zainteresovani mogu se prikljičiti facebook grupi Studentskog parlamenta VišER-a na ovom LINK-u i saznati sve što ih zanima i naravno, postati počasni članovi istog!